ELAZIĞ

 • İŞİTME MERKEZİ
 • SIEMENS
 • SIGNIA

İşitme Kaybı Tipleri

İşitme Kaybı
Dış kulak, orta kulak, iç kulak veya işitme sinirlerinde, doğuştan var olan yada sonradan meydana gelen hasarlar sonucu ses algısının azalması ya da tamamen kaybolmasıdır.

İşitme Kaybı Dereceleri

 • -10 dB – 15 dB arası Normal İşitme
 • 16 dB – 25 dB arası Çok Hafif Derece İşitme Kaybı
 • 26 dB – 40 dB arası Hafif Derece İşitme Kaybı
 • 41 dB – 55 dB arası Orta Derece İşitme Kaybı
 • 56 dB – 70 dB arası Orta-İleri Derece İşitme kaybı
 • 71 dB – 90 dB arası İleri Derece İşitme Kaybı
 • 91 dB ve Üzeri Çok İleri Derece İşitme Kaybı

İşitme Kaybı Tipleri

 • İletim Tipi İşitme Kayıpları: Dış kulak veya orta kulak problemleri nedeniyle ortaya çıkan işitme kaybı türüne denir. Kulak kepçesi, dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak kemikçikleri ve kaslarında meydana gelen hastalıklar iletim tipi işitme kaybına sebep olmaktadır. Okul çağı çocuklarında en yaygın olarak görülen işitme kaybı tipidir. Genellikle düzeltilebilir işitme kaybı tipleridir.

İletim Tipi İşitme Kaybı olan hastalar;

 • Kulağını tıkalı ya da dolu hisseder.
 • Kendi sesini duyduğu için genellikle alçak sesle konuşurlar.
 • Gürültülü ortamlarda daha iyi duyarlar.
 • İletim tipi kayıplarda telefonla konuşma genellikle çok etkilenmez.

İletim tipi işitme kaybına sahip olan hastalar sağır olmazlar, ameliyat ya da uygun işitme cihazı ile hastaların işitmeleri sağlanabilir.

 

 • Sensörinöral İşitme Kayıpları: İç kulak ve daha üst işitme merkezlerinde var olan problemler nedeni ile ortaya çıkan işitme kaybı tipleridir. Doğum öncesi (genetik nedenli, annenin hamilelikte kızamıkçık geçirmesi vb.), doğum anı (doğum travması, oksijensiz kalma, sarılık vb.), ve doğum sonrası (işitme kaybına neden olabilecek ilaç kullanımı, yüksek ateşli hastalık, enfeksiyonlar vb.) nedenlerle oluşabilmektedir.

Sensörinöral İşitme Kaybı olan hastalar;

 • Konuşulanları duyarlar fakat anlamakta zorluk çekerler.
 • Ses şiddetinin artması çok fayda göstermez.
 • Sessiz ortamlarda daha rahat duyarlar.
 • Sensörinöral işitme kaybı olan hastalar telefonla konuşurken zorlanırlar.
 • Kayıplar genellikle yüksek frekansta olduğu için bayanlara göre daha kalın olan erkek konuşmalarını daha iyi anlayabilirler.
 • Tiz tonlardaki kapı zili, telefon zili gibi sesleri duyamayabilirler.

Sensörinöral işitme kaybına sahip olan hastaların, uygun işitme cihazı ile işitmeleri sağlanabilir. Anlama konusunda zamanla düzelme olacaktır.

 

 • Mikst Tip İşitme Kayıpları: İletim ve Sensörinöral tip kayıplara neden olan patolojilerin aynı kulakta bir arada bulunması sonucu ortaya çıkan işitme kaybı olarak tanımlanır. Belirtiler iletim ve sensörinöral tip işitme kayıpları belirtileri ile benzerdir.

Mikst tip işitme kaybına sahip olan hastaların, uygun işitme cihazı ile işitmeleri sağlanabilir. Anlama konusunda zamanla düzelme olacaktır.

 

 • Santral İşitme Kayıpları: Beyin sapından işitsel kortekse kadar olan bölgedeki nöral patolojilere bağlı ortaya çıkan işitme kayıpları olarak tanımlanır. Odyometrik testler dışında kortikal fonksiyonları ölçen ileri ayırıcı tanı testleri de gereklidir.

 

 • Fonksiyonel İşitme Kayıpları: Herhangi bir bölgede hasar olmadan ağır psikolojik travmalar ile veya başka bir kazanç sağlama çabasının ortaya çıkardığı işitme kayıplarıdır.