ELAZIĞ

  • İŞİTME MERKEZİ
  • SIEMENS
  • SIGNIA

İşitme Testi

Genel olarak ‘Odyolojik Testler’ adını verdiğimiz işitme testleri, kulak hastalıklarının belirlenmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinde bu testlere başvurulmaktadır. Bu alanda kullanılan birçok test vardır ve her bir test farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB Hekimi tarafından hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir.
Elazığ İşitme Cihazları Merkezi olarak tüm işitme testlerini son teknoloji işitme ölçüm aletleriyle, detaylı ve güvenilir olarak yapmaktayız.
İşitme testlerinde en sık kullanılanlar;

Saf Ses Odyometresi
En sık uygulanan işitme testlerindendir. Her iki kulağında değişik frekanslarda (ince ve kalın sesler) duyabildiği en düşük ses şiddetini belirler. Buna ‘işitme eşiği’ denir.

Hasta ses geçirmeyen kabin veya odaya alınır. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına değişik frekans (Hertz) ve şiddetlerde (dB) ses verilir.
Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak bilgi verir. Böylece her frekans için işitme eşiği belirlenmiş olur.
Bu ölçümde Hava Yolu ve Kemik Yolu işitme eşikleri bulunur.

Hava yolu, dış kulaktan beyine kadar olan işitme yolu hakkında bilgi verir. Kemik yolu ise iç kulaktan beyine kadar olan işitme hakkında bilgi verir. Hava ve Kemik yoluna bakara işitme probleminin kulağın hangi bölümünden kaynaklandığı hakkında bilgi edinilir.

Sadece hava yolu ölçümünde bir kayıp varsa ‘İletim Tipi İşitme Kaybı’
Hem hava yolu hem de kemik yolu ölçümlerinde aynı oranda kayıp varsa ‘Sensörinöral Tip İşitme Kaybı’
Hava yolunda daha fazla ama kemik yolunda da işitme kaybı yani arasında fark olarak iki ölçümde de kayıp varsa ‘Mikst Tip İşitme Kaybı’ olarak değerlendirilir.

İletim Tip İşitme Kayıpları dış kulak veya orta kulak hastalıklarında, sensörinöral tip işitme kayıpları iç kulak hastalıklarında gözlenir.

Konuşma Odyometresi
Hastanın konuşma anlama yüzdesini tespit etmeye yarayan işitme testidir.
İşitme eşikleri belirlenen hastaya işitebileceği şiddette bazı kelimeler okunur. Hastanın bu okunan kelimelerin ne kadarını anlayıp tekrar edebildiğine göre ölçüm yapılır.
Özellikle işitme cihazı uygulanacak hastalarda önemli yer tutmaktadır. Meniere hastalığında, kronik orta kulak iltihabı için ameliyat olacak hastalarda ve otosklerozda (orta kulak kemikçik kireçlenmesi) önemli olabilmektedir.

SISI
Bu test iç kulak hastalıklarında uygulanmalıdır. Normal kulak ses şiddetindeki ufak artışları fark etmez. Ancak iç kulak ile ilgili hastalığı olanlar bu artışı fark edebilir. Yani bu testteki ufak artışları fark etmek iç kulakta bir problem olduğunu gösterebilir. Uygulaması kolay bir testtir, ancak KBB hekimine fikir vermesine rağmen kesin tanı koydurucu bir test değildir.

Tone Decay
Belirli bir tonda verilen ses şiddetine karşılık kulağın adaptasyon göstermesine dayanır. Hasta bu sesleri bir süre sonra duymaz hale gelir. Belirli bir süre duyması için ses şiddetini artırmak gerekebilir. İşitme siniri ile ilgili problemlerde belirli tonda verilen sese adaptasyon çok çabuk gelişir. Fikir verici bir testtir fakat kesin tanı koydurucu bir test değildir.

Timpanometri
Timpanometri testi, orta kulağın basıncını ölçmeye yarayan bir testtir. Timpanometre ismi verilen ölçüm aleti ile yapılır ve uygulanması çok kolaydır, bebeklere dahi yapılır.
Dış kulak yoluna yerleştirilen bir prob aracalığı ile orta kulaktaki basınç ölçülür. Bu ölçüm sonucunda bir grafik ve bazı değerler elde edilir. Bu sonucu işitme uzmanı odyologlarımız yorumlayarak sonuç yazar.
Orta kulak iltihaplarında ve özellikle çocuklarda sık görülen geniz eti ya da alerjiye bağlı basınç problemlerinde değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Stapes Refleksi Ölçümleri
Stapes refleksi, sesli uyaran karşısında orta kulaktaki stapesin (üzengi kemiği) hareket etmesi ile oluşan bir reflekstir. Bir kulağa ses verildiğinde iki kulakta birden Stapes hareket eder. Timpanometri dene ölçüm aleti ile test yapılır.
Hastanın kulağına bir prob yerleştirilir. Basınçtaki değişiklik ile ölçümü yapılır.
Stapes refleksi normal durumlarda alınması gereklidir. Stapes refleksinin alınamadığı durumlarda bize bazı hastalıklar hakkında bilgi verir.

Östaki Fonksiyon Testi
Östaki tüpü basitçe anlatırsak kulak zarının orta kulak tarafındaki basıncını dış kulak yolundaki basınçla eşitlemekle görevlidir. Bu test timpanometri adı verilen ölçüm aleti ile yapılır.
Prob aracılığıyla dış ortam basıncı değiştikçe orta kulak basıncındaki eşitlemenin değerlendirilmesine dayanır.
Orta kulakla geniz boşluğu arasında yer alan östaki borusunun yeterince açılıp açılmadığını ve geçirgenliğini belirler.